Branżowa Szkoła I Stopnia

MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH 

Jeśli interesujesz się rolnictwem, maszynami rolniczymi, lubisz pracę na świeżym powietrzu, albo po prostu masz dużo energii i ochoty na nowe wyzwania, wybierz zawód mechanika-operatora pojazdów i maszyn rolniczych. 

Uczeń kształcący się w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych nabywa niezbędnych umiejętności, które będą mu pomocne w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Zajęcia teoretyczne, zarówno przedmiotów zawodowych, humanistycznych czy przyrodniczych, prowadzone są w profesjonalnych salach dydaktycznych. 

Podczas trwania nauki uczniowie odbywają zajęcia z obróbki skrawaniem, kucia kowalskiego, obróbki ręcznej i blacharni, spawania elektrycznego i gazowego oraz naprawy, obsługi, eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych. Ponadto młodzież zdobywa prawo jazdy kategorii B i T, a w ostatniej klasie uprawnienia do obsługi i eksploatacji kombajnów zbożowych. 

W trakcie nauki oferujemy Ci wycieczki edukacyjne i wyjazdy na pokazy maszyn (Agro-Show Bednary, AGROTECH w Kielcach, fabryka maszyn rolniczych „Krukowiak”, patronat edukacyjny firmy Agro-Rami, lidera sprzedaży sprzętu rolniczego w Polsce, zajęcia praktyczne na najnowocześniejszych maszynach rolniczych takich firm jak Kverneland, Steyr i Case IH (udział w programie”Profesjonalna Edukacja Młodzieży w zakresie obsługi i eksploatacji nowoczesnego sprzętu rolniczego”). 

Natomiast historię rolnictwa uczniowie poznają na wycieczkach do Szreniawy oraz Muzeum Techniki Rolniczej i Gospodarstwa Wiejskiego w Brześciu Kujawskim. Wiedzę i praktykę rolniczą młodzież nabywa w gospodarstwach rolnych i zakładach naprawczych w regionie. 

Dzięki projektom europejskim nasi uczniowie mają możliwość na nabycie nowych kompetencji i zawodów takich jak: 

  • operator koparek, 

  • spawacz, 

  • kursów na wózki widłowe, chemizacyjnych na opryskiwacze polowe, 

  • oraz pracy na nowoczesnych maszynach,które szkoła zakupiła w ramach projektów (tokarka uniwersalna, wiertarki stołowe, agregat uprawowy, książki i czasopisma branżowe itp.) 

Nauka w tym oddziale trwa trzy lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, które pozwalają na przejmowanie gospodarstw rolnych, zakup ziemi, korzystanie ze wszystkich programów unijnych, a także na podejmowanie pracy mechanika-operatora pojazdów i maszyn rolniczych w całej Unii Europejskiej. 

  

SZKOŁA BRANZOWA I STOPNIA - KLASA WIELOZAWODOWA 

A jeśli chciałbyś zostać fachowcem – mistrzem w swoim zawodzie, albo już wiesz, że będziesz kucharzem, sprzedawcą, fryzjerem, czy może mechanikiem, elektrykiem lub murarzem. To szkoła stworzona właśnie dla Ciebie. Umożliwia Ci zdobywanie wiedzy ogólnej i praktycznej nauki zawodu u wybranego przez Ciebie pracodawcy. 

W roku szkolnym 2019/2020 w szkole branżowej 1 stopnia - klasa wielozawodowa można kształcić się w różnorodnych zawodach w cyklu trzyletnim. Młodociany pracownik odbywa praktyki u pracodawcy zrzeszonego w Cechu Rzemiosł Różnych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Dotychczas najpopularniejsze kierunki kształcenia zawodowego to: sprzedawca, mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer i kucharz. Szkoła przygotowuje ucznia do rozpoczęcia pracy już po zakończeniu nauki. W określone dni tygodnia młodociany pracownik odbywa praktyczną naukę zawodu u pracodawcy. Kształcenie zawodowe teoretyczne młodociani pracownicy realizują w każdym roku nauki w terminie jednego miesiąca w Ośrodkach Doskonalenia i Dokształcania Zawodowego. W ramach przedmiotów ogólnokształcących uczeń uczęszcza na lekcję m.in. języka polskiego, języka niemieckiego, matematyki, historii, itd. 

Poniżej prezentujemy listę zawodów, w których może kształcić się uczeń szkoły branżowej. 
 
1. Betoniarz-zbrojarz 711402 
2. Blacharz 721301 
3. Blacharz izolacji przemysłowych 721303 
4. Blacharz samochodowy 721306 
5. Cieśla 711501 
6. Cukiernik 751201 
7. Dekarz 712101 
8. Dietetyk 322001 
9. Drukarz 732201 
10. Elektromechanik 741201 
11. Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203 
12. Elektryk 741103 
13. Florysta 343203 
14. Fotograf 343101 
15. Fryzjer 514101 
16. Garbarz skór 753501 
17. Górnik eksploatacji otworowej 811301 
18. Górnik eksploatacji podziemnej 811101 
19. Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 811102 
20. Introligator 732301 
21. Jeździec 516408 
22. Kaletnik 753702 
23. Kamieniarz 711301 
24. Kelner 513101 
25. Kierowca mechanik 832201 
26. Kominiarz 713303 
27. Koszykarz-plecionkarz 731702 
28. Kowal 722101 
29. Krawiec 753105 
30. Kucharz 512001 
31. Kuśnierz 753106 
32. Lakiernik 713201 
33. Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych 731102 
34. Mechanik maszyn i urządzeń drogowych 834201 
35. Mechanik motocyklowy 723107 
36. Mechanik pojazdów samochodowych 723103 
37. Mechanik precyzyjny 731103 
38. Mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310 
39. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103 
40. Modelarz odlewniczy 721104 
41. Monter budownictwa wodnego 711701 
42. Monter izolacji budowlanych 712401 
43. Monter izolacji przemysłowych 712403 
44. Monter kadłubów okrętowych 721402 
45. Monter konstrukcji budowlanych 711102 
46. Monter mechatronik 742114 
47. Monter nawierzchni kolejowej 711603 
48. Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych 742202 
49. Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 712616 
50. Monter systemów rurociągowych 712613 
51. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 
52. Monter-elektronik 742102 
53. Murarz-tynkarz 711204 
54. Obuwnik 753602 
55. Ogrodnik 611303 
56. Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej 812105 
57. Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych 814209 
58. Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych 812106 
59. Operator maszyn i urządzeń odlewniczych 812107 
60. Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 816003 
61. Operator maszyn leśnych 834105 
62. Operator maszyn w przemyśle włókienniczym 815204 
63. Operator obrabiarek skrawających 722307 
64. Operator urządzeń przemysłu chemicznego 813134 
65. Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116 
66. Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 818115 
67. Optyk-mechanik 731104 
68. Piekarz 751204 
69. Pszczelarz 612302 
70. Rękodzielnik wyrobów włókienniczych 731808 
71. Rolnik 613003 
72. Rybak śródlądowy 622201 
73. Sprzedawca 522301 
74. Stolarz 752205 
75. Ślusarz 722204 
76. Tapicer 753402 
77. Wędliniarz 751107 
78. Wiertacz 811305 
79. Zdun 711203 
80. Zegarmistrz 731106 
81. Złotnik-jubiler 731305 
 
 

Pamiętaj jednak o tym, że żebyśmy mogli Cię przyjąć do szkoły, konieczne jest potwierdzenie zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego od przyszłego pracodawcy. 

                             

Facebook