Rekrutacja do udziału w mobilności ponadnarodowej w Portugalii

2020-08-26

Aktualności » Rekrutacja do udziału w mobilności ponadnarodowej w Portugalii

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie ogłasza rekrutację do udziału w mobilności ponadnarodowej w Portugalii i działań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Język angielski kluczem do komunikacji w Europie ”

 Dnia 26 sierpnia 2020 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie rozpoczyna realizację przedsięwzięcia „Język angielski kluczem do komunikacji w Europie” (2019-2-PMU-2090). Przedsięwzięcie to realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) i jest finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi

198 176,00 PLN.

Wkrótce 38 uczniów z 1 i 2 klasy Liceum Ogólnokształcącego wraz z 4 opiekunami wyjedzie w dwóch grupach do Portugalii, każda grupa będzie przebywać 7 dni. Czas trwania całego przedsięwzięcia to 12 miesięcy. Językiem projektu będzie język angielski. Instytucją goszczącą jest szkoła średnia Agrupamento de Escolas de Barcelos w Portugalii.

Celem przedsięwzięcia ”Język angielski kluczem do komunikacji w Europie” jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych, w tym m.in.: nauka języka angielskiego, kształtowanie kompetencji cyfrowych, obywatelskich oraz kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. Ponadto, przedsięwzięcie zakłada wzmocnienie kompetencji społecznych oraz w zakresie uczenia się, które są niezbędne do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Przed wyjazdem w ramach międzynarodowej mobilności uczniowie wezmą udział w przygotowaniu językowym, kulturowym i pedagogicznym, oraz w warsztatach fotograficzno-informatycznych, a także w kursie samoobrony i kursie pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas tygodniowej mobilności uczniowie przez cały czas będą posługiwać się językiem angielskim i w ten sposób zostaną niejako zmuszeni do przełamania bariery językowej, dzięki czemu wzrosną ich kompetencje językowe. Uczniowie obu szkół będą wspólnie wypracowywać rezultaty tj. publikację, kalendarz, film i logo; będą się w ten sposób wzajemnie uczyć.

Program merytoryczny uczestnicy realizować będą przez 6-8 godzin zegarowych dziennie przez min. 5 dni roboczych. Podczas wyjazdów uczniowie, razem z rówieśnikami ze szkoły przyjmującej, będą brać udział w zajęciach formalnych i pozaformalnych.

Harmonogram mobilności zagranicznej dla 1 i 2 Grupy

 

Program merytoryczny data wstępna 1 grupa 15.03.2021 - 19.03.2021 + 2 dni na podróż

                                                           2 grupa 12.04.2021 - 16.04.2021 + 2 dni na podróż  

niedziela

Przylot do Portugalii

 

Dzień 1 poniedziałek

Poznajmy się! Poznanie okolicy i środowiska, z jakiego wywodzą się uczestnicy z Polski i Portugalii. Zwiedzanie Barcelos. Zajęcia formalne: udział w lekcji języka angielskiego w Agrupamento de Escolas de Barcelos.

 

Dzień 2 wtorek

Nauka języka angielskiego poprzez wykorzystanie aplikacji LearningApps. Nauka języka angielskiego poprzez wspólne uczenie się tańca ludowego. Zajęcia formalne. Język angielski i informatyka.

 

Dzień 3 środa

Spotkanie z literaturą. Poznanie kultury, historii i sztuki obu państw. Zwiedzanie Porto.

 

Dzień 4 czwartek

Nauka języka angielskiego poprzez aktywność sportową. Przygotowywanie Logo naszej wspólnej inicjatywy, praca nad kalendarzem oraz filmem.

 

Dzień 5 piątek

Zajęcia formalne - Język angielski i informatyka. Praca nad publikacją, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych, podsumowanie projektu.

 

sobota

Powrót do Polski

 

 

 

                             

Facebook