Zmiana organizacji zajęć praktycznych od 19 kwietnia 2021r. do 25 kwietnia 2021r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor ZSOiZ w Zagórowie informuje że : Od poniedziałku 19 kwietnia 2021r. młodociani pracownicy z klasy 3 BS wracają na praktyki zawodowe do pracodawców […]

Uczeń ZSOiZ w Zagórowie laureatem konkursu i zdobywcą nagrody głównej -wyjazdu do fabryki ciągników w St.Valentine w Austrii

W połowie marca dyrektor firmy „Agrorami” Tomasz Polak ogłosił konkurs dla uczniów/ młodych youtuberów szkół o profilu rolniczym na nakręcenie filmiku z pracującym w polu ciągnikiem Case. Dzięki uprzejmości właściciela takiego właśnie ciągnika p. Sławomira Adamskiego uczniowie klasy II SBg podjęli się wyzwania i obserwowali dzień pracy ciągnika Case Maxxum 125 poznając jego moc, rozwiązania […]

VI Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Inspiracje Słońcem”

Zapraszamy do udziału w VI edycji międzynarodowego konkursu fotograficznego „Inspiracje słońcem”. Przedmiotem fotografii powinno być  Słońce – nasza gwiazda dzienna. Chcemy jednak odejść od fotografii czysto astronomicznych wykonywanych  za pomocą teleskopu. Zachęcamy do ujęcia Słońca w sposób artystyczny. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii. Każda praca oceniana będzie oddzielnie. Prace w formacie JPG […]