1TTE
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:15- 9:00 historia AW 106 elektrotechn-1/2 MA 14
g.ogólna-2/2 JJ 12
plastyka DS SP21 j.angielski-1/2 BA SP21 Eksp_urz_kom-1/2 NR 205
ćwicz. geod-2/2 KZ 12
2 9:05- 9:50 e_dla_bezp WW 105 elektrotechn-1/2 MA 14
g.ogólna-2/2 JJ 12
tech_cyfr-1/2 TK 104
j.niemiecki-2/2 MZ 21
wf-1/3 PR Sala IV
wf-2/3 JK Sala III
wf-3/3 #t Sala V
informatyka-1/2 29
ćwicz. geod-2/2 KZ 12
3 9:55-10:40 religia ZL 31 j.niemiecki-1/2 MZ 21
rys.geod.-2/2 JJ 12
zaj.wych. BN 107 r_angielski-1/2 BA 206
r_geografia-2/2 KB 14
j.niemiecki-1/2 MZ 21
ćwicz. geod-2/2 KZ 12
4 10:55-11:40 sieci_komp-1/2 TK 14
g.ogólna-2/2 JJ 12
kom_społ-1/2 AF 21
rys.geod.-2/2 JJ 12
biologia KA 207 matematyka BN 107 bhp MA 105
5 11:45-12:30 Eksp_urz_kom-1/2 NR 205
g.ogólna-2/2 JJ 12
j.angielski-1/2 BA 104
j.niemiecki-2/2 MZ 21
hist.i teraź ŻZ 31 historia AW 108 elektrotechn-1/2 MA 204
j.obcy zaw.-2/2 BA 206
6 12:35-13:20 matematyka BN 107 tech_cyfr-1/2 TK 105
informatyka-2/2 204
wf-1/3 PR Sala IV
wf-2/3 JK Sala I
wf-3/3 #t Sala III
geografia KB 31 elektrotechn-1/2 MA 204
j.angielski-2/2 IK 104
7 13:25-14:10 fizyka ER 207 chemia KA 207 wf-1/3 PR Sala IV
wf-2/3 JK Sala I
wf-3/3 #t Sala III
j.polski FR 212 religia ZL 105
8 14:15-15:00   j.angielski-2/2 IK 206 j.polski FR 107 j.polski FR 212  
Obowiązuje od: 29.04.2024
Drukuj plan
wygenerowano 21.04.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum