II miejsce w konkursie języka niemieckiego ,, Rozmowy (nie)kontrolowane przy obrazkach z wystawy”

Reprezentująca naszą szkołę uczennica II klasy Liceum Ogólnokształcącego Paulina Wilczewska zajęła II miejsce w konkursie języka niemieckiego ,, Rozmowy (nie)kontrolowane przy obrazkach z wystawy” zorganizowanym przez Katedrę Języka i Komunikacji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego, doskonalenie umiejętności językowych oraz zainteresowanie uczniów kulturą i sztuką […]

Pożegnanie Absolwentów 2021

Kolejni abiturienci opuścili mury naszej szkoły, wręczenie świadectw odbyło się zgodnie z zasadami obowiązującego reżimu sanitarnego. Nagrodę Starosty Słupeckiego otrzymali: Patrycja Knapik, Alicja Matuszak, Weronika Piętka ( III LO), oraz Dawid Fimiak (IV T). Zgodnie z tradycją szkoły dyrektor Małgorzata Iwanicka wręczyła pamiątkowe medale. Za najlepsze wyniki w nauce medale otrzymali: Patrycja Knapik, Alicja Matuszak, […]