Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor ZSOiZ w Zagórowie informuje że :

Od poniedziałku 19 kwietnia 2021r. młodociani pracownicy z klasy 3 BS wracają na praktyki zawodowe do pracodawców . Uczniowie z kl. 3 BS o specjalności mechanik -operator pojazdów i maszyn rolniczych wracają na zajęcia praktyczne w formie stacjonarnej.
Uczniowie kl. 3 TE oraz uczniowie z klasy 2 Tg o specjalności technik organizacji turystyki wracają na zajęcia praktyczne w formie stacjonarnej.
Powyższe zasady obowiązują do 25 kwietnia. O wszelkich zmianach będziemy informować .