Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Edukacji i Nauki informujemy ,że w okresie wakacyjnym młodzież szkolna do 18 r.ż  może korzystać z opieki dentystycznej w gabinecie stomatologicznym :

Szkolny Gabinet Stomatologiczny w Golinie ul. Kopernika 12 62-590 Golina  

Przypominamy, że udzielanie świadczeń stomatologicznych odbywa się zawsze w obecności i za zgodą rodzica/opiekuna dziecka.