I Liceum Ogólnokształcące – mgr Agnieszka Frankowska

I Technikum – mgr Małgorzata Zielińska-Wojtczak

I Branżowa Szkoła I stopnia – mgr Marcin Adaszak

I Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia – mgr Żaneta Zielińska