W dniu 30.03.2022 młodzież klas I i III ZSOiZ w Zagórowie o profilu mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych wraz z nauczycielami praktycznej nauki zawodu brała udział w zalesieniu terenu byłego wysypiska w obrębie geodezyjnym miejscowości Wrąbczyn. Akcja organizowana była przy współpracy ZSOiZ w Zagórowie, Urzędu Miasta i Gminy Zagórów, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zagórowie oraz Nadleśnictwa Grodziec. W czasie zajęć praktycznych uczniowie posadzili ponad siedemset brzóz. Pracowite zajęcia zwieńczone zostały ciepłym posiłkiem oraz słodką niespodzianką .Akcja przebiegła sprawnie a młodzież przyczyniła się do działań proekologicznych.

Uczniowie I klasy BS
Uczniowie I klasy BS