W ramach rządowego programu „Poznaj Polskę” uczniowie klas technikum wybrali się 13 czerwca na wycieczkę do Warszawy. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wizyty na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Zwiedzanie grobów i pomników było okazją do głębszego zrozumienia najważniejszych wydarzeń w naszych najnowszych dziejach. Kolejną atrakcją był spacer po Ogrodzie Botanicznym, skąd udaliśmy się do Łazienek Królewskich- malowniczego zespołu pałacowo- ogrodowego przebudowanego przez ostatniego króla Polski -Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Głównym punktem wycieczki było zwiedzanie warszawskiej Starówki wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Mieliśmy okazję zobaczyć m.in. Zamek Królewski, Pomnik Małego Powstańca, Barbakan i Mury Miejskie. Następnie wędrując Krakowskim Przedmieściem podziwialiśmy Pałac Prezydencki i Pomnik Nieznanego Żołnierza.

Wyjazd był doskonałą okazją do odświeżenia informacji na temat historii naszej stolicy oraz do integracji międzyklasowej.

Opiekę nad uczniami sprawowali p. Agnieszka Frankowska, p. Małgorzata Zielińska-Wojtczak, p. Katarzyna Dropińska, oraz wicedyrektor p. Adam Wojtczak.

Opiekunowie i uczniowie podczas zwiedzania Ogrodu Botanicznego
Spacer po Starówce  
Uczestnicy wycieczki przed Zamkiem Królewskim
Przed pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach
Uczniowie technikum w Ogrodzie Saskim
 Uczestnicy wycieczki w Łazienkach Królewskich