Drodzy Uczniowie!

Przedłużamy rekrutację uczestników do działań realizowanych w ramach projektu „FOCUS  na podniesienie kompetencji uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zagórowie” współfinansowanego przez Unię Europejską.

Projekt skierowany jest do uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Kostaneckich w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie i realizowany będzie w okresie od 01.06.2022 r. do 31.05.2023 r. W mobilnościach zagranicznych wezmą udział 2 grupy uczniów po 15 osób wraz z opiekunami, którzy wraz z rówieśnikami z greckiej szkoły w Katerini będą przez 2 tygodnie uczyć się języka angielskiego, nabywać nowe umiejętności niezbędne do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego europejskiego obywatelstwa. Orientacyjny termin mobilności (wyjazdu) 1 grupy wraz z podróżą: 09.10.2022 – 22.10.2022 (data może ulec zmianie). Instytucją przyjmującą jest szkoła Liceum Platon m.e.p.e. w Katerini w Grecji. Projekt realizowany jest w języku angielskim. Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wyjazdem. Przyznana kwota dofinansowania dla szkoły to 257 683 PLN, czyli ponad 250 tysięcy złotych.

Uczniowie chętni do udziału w przedsięwzięciu są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji uczestników i dostarczenia prawidłowo wypełnionych i podpisanych przez oboje rodziców/opiekunów prawnych następujących dokumentów do 24.06.2022r. do godz. 15.00:

  1. formularz zgłoszeniowy

2. oświadczenie o dochodach

3. zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku na potrzeby realizacji Projektu

4. oświadczenie o braku przeciwskazań lekarskich

5. deklaracja uczestnictwa w projekcie

Prezentację multimedialną w języku angielskim należy wysłać do p. Sylwii Roszak do 24.06.2022 r. do godziny 15.00 na adres e-mail: s.roszak@zszagorow.eu.

Zapraszamy do udziału