Dbałość o bezpieczeństwo uczniów wyjeżdżających w ramach programów: Erasmus+ oraz Ponadnarodowa Mobilność, to ważny aspekt pracy naszej szkoły. By przybliżyć uczniom zagrożenia, jakie mogą napotkać w czasie podróży, zorganizowane zostało spotkanie z dzielnicowym.

Podczas spotkania, zaprzyjaźniony ze szkołą, aspirant sztabowy Paweł Ławniczak przybliżył młodzieży zagrożenia, jakie może ona napotkać podczas podróży. Poruszone zostały aspekty związane z zasadami zachowania na lotnisku, podczas nawiązywania przygodnych znajomości, a także odpowiedzialności za niewłaściwe zachowanie. Poruszona została również tematyka handlu ludźmi. Na zakończenie młodzież otrzymała ulotki informacyjne z opisem postępowania w sytuacji zagrożenia

red. Jolanta Suszka

Uczniowie technikum i liceum – uczestnicy projektów Erasmus+ i Ponadnarodowa mobilność