Licealiści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, rozpoczęli realizację mobilności międzynarodowej „ W zdrowym ciele zdrowy duch – walka z negatywnymi skutkami pandemii Covid-19”, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem przedsięwzięcia, adresowanego dla uczniów zagórowskiego liceum jest niesienie im pomocy w zbudowaniu odporności na stres i niepokój, który powstał w związku z koniecznością społecznej izolacji i troski o zdrowie własne oraz najbliższych w dobie pandemii COVID-19. W mobilności zagranicznej bierze udział grupa 20 uczestników wraz z opiekunami. Oto pierwsze refleksje uczniów, którzy polecieli do Rimini we Włoszech dnia 16 września pod opieką swoich nauczycielek, Agnieszki Bagrowskiej, Beaty Nawrockiej i Magdaleny Wojnicz.

„Włoskie niebo przywitało nas słońcem, a tętniące życiem miasto wprowadziło ponownie w wakacyjny klimat. Instytucją, która nas przyjmuje i sprawuje nad nami pieczę jest włoska szkoła średnia Istituto Tecnico Tecnologico Statale “O. Belluzzi – L. da Vinci”. Najbliższe kilka dni spędzimy  wykonując szereg zaplanowanych działań projektowych, doskonaląc różne umiejętności, zwłaszcza językowe. Należy podkreślić, że przedsięwzięcie realizowane jest w języku angielskim, więc będziemy mieli możliwości podnoszenia kompetencji komunikacyjnych w środowisku międzynarodowym.

Program wyjazdu jest bardzo napięty, wypełniony dużą ilością aktywności, których celem jest również przybliżenie bogactwa wielowiekowej kultury Włoch, jako znaczącej części naszej wspólnej kultury europejskiej.