Informujemy, że została wybrana nowa Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie.

W jej skład wchodzą:

Przewodniczący – Witold Kin;

Zastępca – Monika Łyskawińska;

Skarbnik – Mariola Waszak;

Sekretarz – Henryka Grześkowiak.