ZSOiZ w Zagórowie gościło prof. Jeana Diatta z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu który poprowadził ćwiczenia z oznaczania wartości pH gleby. Wcześniej uczniowie pobierali próbki i przygotowywali je do badania z KCl. Następne spotkanie dotyczyć będzie wyznaczania poziomu fosforanów, azotanów, potasu. Po zapoznaniu się z pełną procedurą badań uczniowie samodzielnie będą wykonywać pomiary gleb z okolicy.