Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i Głównego Inspektoratu Sanitarnego informuje o drugiej edycji kampanii „Wybieraj Bezpieczną Żywność”. Tematem tegorocznej Kampanii są:

· suplementy diety;

· higiena żywności;

· etykietowanie żywności.

Poniżej informacje dotyczące suplementów diety i zatrucia pokarmowego.

SUPLEMENTY DIETY

Cel kampanii „Wybieraj bezpieczną żywność” w obszarze suplementów diety: zwiększenie wiedzy Polaków nt. suplementów diety, ich definicji, różnic pomiędzy nimi, a lekami. Suplementy to nie leki, to środki spożywcze mające na celu uzupełnienie codziennej, słabo zbilansowanej diety. Pełnią funkcje odżywcze lub wspomagające działanie organizmu. Nie mają właściwości leczniczych czy zapobiegających chorobie.

ZATRUCIA POKARMOWE

Choroby przenoszone drogą pokarmową są zwykle zakaźne lub toksyczne. Powodują je bakterie, wirusy, pasożyty lub substancje chemiczne przedostające się do organizmu przez skażoną żywność lub wodę. Patogeny przenoszone przez żywność mogą powodować ciężkie biegunki lub wyniszczające infekcje. Szacuje się, że ponad 200 chorób może być spowodowanych nieodpowiednim przygotowaniem żywności. Dlatego niezwykle ważne jest to, w jaki sposób przetrzymujemy i obrabiamy termicznie zakupioną przez nas żywność. Dzięki temu, jako konsumenci mamy wpływ na minimalizację lub uniknięcie zakażenia dzięki podstawowym czynnościom. Za bezpieczeństwo żywności dostępnej na polskim rynku odpowiada producent, ale od momentu zakupu żywności, ta odpowiedzialność spada na konsumenta. Bardzo ważne: odpowiednie przechowywanie żywności, postępowanie z produktem, zgodnie z zaleceniem producenta oraz zasadami higieny pozwala na minimalizację lub uniknięcie zakażenia.