Młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie wierszem i piosenką uczciła święto 11 listopada.

Społeczność szkolna została zabrana w podróż, podczas której przypomniała sobie istotne daty, wybitnych przywódców oraz ważne wydarzenia historyczne. Przypomniano, że po 123 latach niewoli narodowej Polska odzyskała upragnioną niepodległość, którą utraciła w wyniku zagrabienia jej ziem przez Rosję, Prusy i Austrię. Zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język i obyczaje, ale dzięki patriotycznemu sercu naszych pradziadów najcenniejsze wartości zostały uratowane. Uroczystość poprowadzili Wiktoria Kazimierczak ( 4 LO) i Jakub Drzewiecki ( 4 TEg). W świat poezji narodowo- wyzwoleńczej wprowadziła zebranych Julia Szewczyk ( 4 LO ). Muzyczną oprawę zapewnił zespół wokalno-instrumentalny w składzie: Zuzanna Wilczyńska ( 4 LO ), Łukasz Burda ( 4 TEp ), Wojciech Nowakowski (4 LO ), Mariusz Marcinkowski ( 2 BSw ) i Jakub Graczyk (2 BSw ). Uczniowie z klas czwartych technikum ( Mateusz Nikiel, Konrad Zomer, Filip Siuba, Filip Tomczak, Adam Juszczak, Mateusz Juszczak, Michał Łyskawa, Kacper Bryk i Adrian Dębczak) zaśpiewali jedną z najbardziej znanych pieśni Legionów- „My Pierwsza Brygada”. Za stronę techniczną odpowiedzialni byli Łukasz Burda (4 TEp) i Mikołaj Karwecki (4 TEp). W skład pocztu sztandarowego weszli Bartosz Lewandowski, Martyna Fagasińska i Karolina Bergier z klasy 3 LO.

Na zakończenie Pani Dyrektor Małgorzata Iwanicka, przypomniała młodzieży jak ważna jest pamięć o tych, którzy walczyli o to byśmy dziś żyli w niepodległym kraju, uświadamiając jednocześnie, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze.

Nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwali nauczyciele: panie Agnieszka Frankowska i Żaneta Zielińska oraz pan Jacek Przydryga.