W ramach realizacji przedmiotu Bezpieczeństwo i Higiena Pracy odbyło się spotkanie uczniów klasy I  Branżowej o profilu Mechanik Operator Pojazdów i Maszyn Rolniczych oraz klasy I Technikum Teleinformatycznego z inspektorami pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu Oddział w Koninie. Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia dotyczące funkcjonowania sytemu ochrony pracy w Polsce oraz przepisy z zakresu ochrony pracowników młodocianych.