Uczniowie ZSOiZ w Zagórowie wzięli udział w konferencji połączonej z debatą społeczną na temat profilaktyki uzależnień, negatywnego wpływu narkotyków oraz dopalaczy na zdrowie i zachowanie człowieka wolnego od używek. Debata odbyła się w sali kinowej Miejskiego Domu Kultury w Słupcy i była podsumowaniem projektu “Wybieram marzenia – nie uzależnienia” zorganizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Słupcy wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemioligiczną w Słupcy, Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Słupcy. Patronat honorowy nad projektem objął Starosta Powiatu Słupeckiego dr Jacek Bartkowiak. Podsumowaniem konferencji było roztrzygnìęcie konkursu na spot profilaktyczny związany z ukazaniem problematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych i wpływu narkotyków oraz dopalaczy na zdrowie człowieka. Nasi uczniowie Michał Zachariasik (3 T), Mateusz Pańczak (3 T) i Jakub Drzewiecki (4 Tg) w konkursie profilaktyki uzależnień zdobyli II miejsce.

Serdecznie gratulujemy!