Postępowanie rekrutacyjne do udziału w inicjatywie realizowanej w ramach projektu “FOCUS na podniesienie kompetencji uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zagórowie” odbędzie się 30.01.2023r. o godz. 9.30 w sali 31.

Zgodnie z założeniami przedsięwzięcia, w pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne dla uczniów liceum ogólnokształcącego, którzy nie brali udziału w projekcie PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Jako beneficjent, jesteśmy zobowiązani do umożliwienia mobilności zagranicznej, jak największej liczbie uczniów liceum ogólnokształcącego oraz do przestrzegania zasady zrównoważonego rozwoju, zgodnie z polityką horyzontalną Unii Europejskiej.

Uczniowie, który brali udział w projekcie PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, mogą przystąpić do uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego, jeżeli nie zostanie zrekrutowana odpowiednia liczba uczestników spośród uczniów, którzy nie brali jeszcze udziału w mobilności zagranicznej.