Okres zimowy to czas odpoczynku od prac polowych a jednocześnie czas na przygotowanie maszyn i pojazdów do intensywnych prac wiosennych. Uczniowie klasy III realizując zajęcia praktyczne z przedmiotów eksploatacja maszyn rolniczych oraz eksploatacja pojazdów rolniczych już takowe prace rozpoczęli. Zgodnie z realizowanym programem nauczania dokonują drobnych napraw bieżących, wymiany zużytych elementów roboczych oraz prac serwisowych sprzętu rolniczego. Nad prawidłowym i bezpiecznym  przebiegiem prac czuwa Pan Marcin Adaszak.