Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zorganizował pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Fundacji „Dziecko w Centrum” konkurs pn. „Przemoc moimi oczami”, którego odbiorcami są uczniowie szkół podstawowych klas VI-VIII i ponadpodstawowych I-IV z terenu woj. wielkopolskiego .

Ideą Konkursu jest nauka i promowanie zachowań przeciwstawiania się przemocy oraz wyrażania wobec niej dezaprobaty. Ponadto Konkurs ma na celu kształtować właściwe postawy młodzieży w omawianym obszarze.