To może niepopularna opinia, ale najlepsze studia to są takie, które sami świadomie wybierzemy. Oczywiście, można przejrzeć rankingi najlepiej opłacanych zawodów, najbardziej deficytowych zawodów: to jest coś, co może zainspirować. Natomiast bardzo ważne jest, aby wybór był spójny z wizją życia wybierającego, aby przy wyborze kierunku studiów zadać sobie pytanie „po co w ogóle ja to robię, jaka jest moja motywacja?” Aby ułatwić naszym przyszłym absolwentom wybór związany z dalszą ścieżką edukacyjno-zawodową, zorganizowane zostało spotkanie z pracownikami Wyższej Szkoły Kadr Menedżęrskich w Koninie w celu przedstawienia oferty uczelni. Uczelnia organizuje studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. Oferuje kierunki takie jak prawo, psychologia, administracja, ekonomia, energetyka, kryminologia czy pedagogika. Posiada łącznie cztery filie. Szkoła prowadzi współpracę międzynarodową w ramach programu Erasmus+.

Dziękujemy za owocne spotkanie!