W ramach projektu ” Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Szkole Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zagórowie” realizowanego w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-20 w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta i zrealizowana umowa na dostarczenie ciągnika rolniczego Zetor Proxima CL 90 przeznaczonego do nauki jazdy. 

 Od teraz, dzięki wsparciu Powiatu Słupeckiego oraz funduszom unijnym, uczniowie naszej szkoły będą mogli uczyć się obsługi i jazdy, na modelu dokładnie takim, z jakim zetkną się w WORD-dzie podczas zdawania egzaminu na kat.T.