Dzięki funduszom unijnym i wsparciu Powiatu Słupeckiego w ramach projektu pt.” Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Szkole Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie” nauczyciele przedmiotów zawodowych mogą również nabywać nowe umiejętności i kompetencje. 

Liderem szkoleń jest pan Marcin, który od stu czterdziestu godzin szkoli się z zakresu spawania MAG pod okiem instruktora w Centrum Rozwoju Kompetencji w Pleszewie. Wkrótce przystąpi do egzaminu państwowego.

Natomiast w miniony weekend razem z panem Tomaszem uczestniczył również w kursie obsługi tokarek konwencjonalnych w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Toruniu. Obaj panowie po dwudziestu godzinach szkolenia nabyli nowe kompetencje i umiejętności w zakresie obróbki skrawania materiałów tokarkami potwierdzone certyfikatem.  

Dzięki nowym doświadczeniom nauczyciele będą kształcić obecnych uczniów i tych którzy wkrótce zasilą szeregi Szkoły Branżowej I Stopnia na kierunku “Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych” na najwyższym poziomie, przekazując nabyte umiejętności.