W ramach Kampanii na rzecz zdrowia psychicznego #PrawdziwiLudzie, w naszej szkole odbyło się spotkania psycho-profilaktyczne pt. „Stoję za SOBĄ”. Spotkanie było oparte o metodę storytelligu, elementów dyskusji. Siłą angażującą uczestników była historia osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego, uzupełniona o wiedzę z zakresu dbania o swój dobrostan psychiczny. Treści przekazywane podczas spotkania oparte były na metodach i technikach terapii poznawczo – behawioralnej. Praktyczne elementy oraz wskazówki jak dbać o swoje zdrowie psychiczne, uczestnicy mogli również odnaleźć w Kryzysowniku, który był omawiany w trakcie spotkania i jest dostępny w gabinecie pedagogów oraz w formie cyfrowej.

https://rops.poznan.pl/zdrowiepsychiczne/kryzysownik