Na zajęcia terenowe wyruszyliśmy z klasą 4 Technikum Organizacji Turystyki w poniedziałkowy poranek 29 maja br. pociągiem ze Słupcy do Gniezna. Naszym celem była tym razem Pierwsza Stolica Polski.

Wrocław ma swoje krasnale, Zielona Góra ma bachusiki, a Gniezno ma 15 rzeź królików (etymologia polskiego słowa „królik” związana jest z słowem „król” w języku niemieckim). Królik kolejarz, królik hokeista, czy królik żołnierz pruski mają za zadanie ukazać najciekawsze zabytki zlokalizowane na terenie starej części miasta: parowozownia, klub sportowy, czy koszary. Uczniowie wcielali się w rolę przewodnika turystycznego i opowiadali historię Traktu Królewskiego na podstawie rzeźb 5 królów koronowanych w Gnieźnie (Bolesława Chrobrego, Mieszka II, Bolesława Śmiałego, Przemysła II, oraz Wacława II Czeskiego). Na naszej drodze nie zabrakło części związanej ze zwiedzaniem Katedry wraz z tarasem widokowym oraz Drzwiami Gnieźnieńskimi oraz Wzgórzem Lecha. Przypomnieliśmy sobie również legendę o Lechu i Piaście Oraczu.

Wycieczkę do Gniezna można zaliczyć do bardzo interesujących, pouczających oraz przypominających dzieje początków państwa polskiego. Mogliśmy poczuć magię tego miasta i poznać dotąd nieznane miejsca.

red. Joanna Przybył-Konieczka