Na ostatniej prostej przed egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie mechanik operator maszyn i pojazdów rolniczych w III klasie szkoły branżowej odbył się konkurs wiedzy o maszynach rolniczych. Celem było sprawdzenie wiedzy uczniów ze znajomości budowy, regulacji i naprawy maszyn rolniczych. Jednocześnie w pytaniach przęśli rolnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności z zakresu liczenia kosztów naprawy, nawożenia, zużytych olejów i smarów czy części eksploatacyjnych. Test miał również formę powtórki przed egzaminem zawodowym i miał pomóc uczniom w osiągnięciu jak najlepszego wyniku w ich najważniejszym egzaminie wieńczącym trzyletni okres nauki. Motywacją były również nagrody;

1 miejsce dla Kacpra Nadolnego, który otrzymał komplet kluczy

2 miejsce ex æquo dla Jabłońskiego Adama i Perlińskiego Mikołaja, którzy otrzymali mniejszy komplet kluczy

Dla pozostałych uczniów przewidziano pamiątkowe klucze o nr 13 i 17, które są jednymi z najczęściej używanych w mechanice maszyn rolniczych.

Nagrody ufundowała Rada Rodziców, której dziękujemy za zaangażowanie i promowanie naszego kierunku. Uczniom życzymy bardzo dobrych wyników na egzaminach i trafnych wyborów w dalszej drodze życia.

red. Adamski Sławomir