„Alfabet maszyn” to nowy cykl o budowie maszyn, ich regulacji i przeznaczeniu. Prezentacja agregatu „Ciągnik plus maszyna” odbywać się będzie na terenie szkoły lub firmy współpracującej a park maszynowy będzie nowoczesny i przeznaczony do gospodarstw różnej wielkości. Uczniowie na nowoczesnych maszynach rolniczych będą zgłębiać budowę, regulacje i przeznaczenie maszyn rolniczych. Pierwsza lekcja poświęcona została na omówienie  pługa obracalnego. Uczniowie 2 klasy BS rozpoznawali części składowe pługa, jego przeznaczenie robocze i konstrukcyjne. Następnie zapoznali się ze sposobem i techniką regulacji pługa pod dane potrzeby, jakie ma pełnić orka, m.in. głębokość i szerokość pracy, ustawianie maszyny wzdłużne i poprzeczne. Po prawidłowym rozpoznaniu uczniowie naklejali kartki z prawidłową nazwą w celu lepszego zapamiętania i możliwości zrobienia dokumentacji poszczególnych elementów maszyny. Po takim przygotowaniu i poznaniu maszyny kolejnym etapem będą zajęcia praktyczne, podczas których zdobytą wiedzę przełożą na umiejętności pracy maszyną w polu.

red. Sławomir Adamski