Uczniowie III klasy Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych mieli możliwość spotkać się 6 listopada br. z pracownikami Oddziału w Słupcy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. Młodzież w ramach zajęć z doradztwa zawodowego uczestniczyła w ciekawym spotkaniu prowadzonym przez Kierownika oddziału – Zbigniewa Wiśniewskiego, który przedstawił główne zadania jakie realizuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Przedstawiona prezentacja poruszała tematy związane ze stosowaniem się do zasad dobrej praktyki rolniczej, omówione zostały zagadnienia dotyczące zakupu, przechowywania i stosowania środków ochrony roślin, ochrony pszczół i zapylaczy. Uczniowie podczas spotkania dowiedzieli się dlaczego trzeba zwalczać agrofagi kwarantannowe a także posłuchali o wystawianiu paszportów roślinnych przez upoważnione podmioty profesjonalne, warunkach przemieszczania materiału roślinnego oraz wytwarzaniu i obrocie materiałem siewnym.

Dziękujemy za ciekawe spotkanie!

Uczniowie 3 BS podczas spotkania z kierownikiem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa