W tym roku szkolnym wśród nagrodzonych stypendium Prezesa Rady Ministrów znaleźli się uczniowie ZSOiZ w Zagórowie: Michał Wiatrowski – z klasy 2 TE, Hubert Gorzkowski – z klasy 2 LO 

Stypendium wynosi 500,00 zł miesięcznie i jest wypłacane w dwóch ratach na konto bankowe ucznia. Przypomnimy tylko, że stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, zdobył najwyższą w szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w danej dziedzinie wiedzy. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i wysokich wyników.