Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Literackiego „Czy wolność Ojczyzny jest dla mnie dobrem najwyższym?” miało miejsce w piątek, 10 listopada w Muzeum Regionalnym Słupcy.

Konkurs został zorganizowany w ramach programu „Powstanie Styczniowe 1863-1864”, na który muzeum pozyskało środki z Biura „Niepodległa”. Zadaniem uczestników było stworzenie wypowiedzi argumentacyjnej zawierającej odwołania do historii z uwzględnieniem polskich zrywów narodowowyzwoleńczych, szczególnie Powstania Styczniowego.

Nagrodą w konkursie została uhonorowana Jagoda Pietras z klasy II BS, która napisała pracę pod kierunkiem pani Katarzyny Maciochy, natomiast wyróżnienie otrzymał Hubert Gorzkowski z klasy II LO za pracę stworzoną pod kierunkiem pani Żanety Zielińskiej. Nagrodzony tekst Jagody Pietras będzie można przeczytać w jednym z nadchodzących numerów „Gazety Słupeckiej”.

Gratulujemy!