Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniach prewencyjnych z dzielnicowym Pawłem Ławniczakiem. Policyjne rady i wskazówki dotyczyły m.in. odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełnione czyny karalne. Policjant przekazał najnowsze i najważniejsze informacje związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich w przypadku konfliktu z prawem, podstawy prawne, podstawowe pojęcia ustawowe, procedury, środki wychowawcze i poprawcze oraz czyny zabronione (narkomania, uzależnienia behawioralne, cyberprzemoc). Ekspert omówił wybrane przestępstwa, najczęściej popełniane przez osoby nieletnie, a także za pośrednictwem Internetu czy telefonów komórkowych. Uczniowie dowiedzieli się, że nie wolno nagrywać, robić zdjęć innym, jeżeli nie mamy na to ich zgody oraz jak powinni reagować, gdy staną się ofiarą lub świadkiem cyberprzemocy. Funkcjonariusz ostrzegał, że nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji, np. nadzoru kuratora bądź skierowania sprawy do sądu rodzinnego. Policjant wyjaśniał również, czym jest demoralizacja i jakie są jej przejawy, a także jakie działania podejmuje Policja wobec zdemoralizowanej młodzieży.

Dziękujemy za ciekawe spotkania.