Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie wiedzy z zakresu zdrowia, higieny, pierwszej pomocy oraz problematyki ochrony środowiska naturalnego. W tym roku tematem przewodnim akcji prozdrowotnych będzie ruch i zdrowa dieta.
Olimpiada Zdrowia PCK to konkurs, którego celem jest wykształcenie u dzieci i młodzieży potrzeby dbania o własne zdrowie i środowisko naturalne.  Dzięki Olimpiadzie młodzi ludzie mogą nie tylko wykazać się wiedzą na temat szeroko rozumianego zdrowego stylu życia, ale także wprowadzać modelowe działania w swojej lokalnej społeczności. Dodatkowo wykształcamy w uczestnikach umiejętność mobilizacji lokalnych środowisk na rzecz ważnych społecznie celów. Założenia Olimpiady wpisują się w cel nr 3 Agendy ONZ 2030 – „Dobre zdrowie, jakość życia”. 

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Pani Wicedyrektor Wioletta Woźna.