W związku z tym, iż 29 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Świadomości o Marnowaniu Żywności, minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie pt. Nie marnuj żywności. Szkoda planety!

Zadaniem konkursowym dla uczniów jest stworzenie filmu (do 60 sekund), promujących niemarnowanie żywności.

Filmy można nadsyłać do 30 listopada 2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5 stycznia 2024 r.

Szczegółowe informacje potrzebne do zgłoszenia, a także regulamin konkursu, znajdują na stronie internetowej MRiRW pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/4xp-czyli-szanuj-zywnosc.