Na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019r. poz. 1078) informujemy, że uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie mają prawo do bezpłatnej profilaktyki stomatologicznej oraz leczenia stomatologicznego w pełnym zakresie usług z wyjątkiem ortodoncji.

Opieka stomatologiczna nad uczniami będzie realizowana w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym poza szkołą w: Gabinet Stomatologiczny, Indywidulana Praktyka Stomatologiczna – Angelika Frankowska, ul. Konińska 48, 62-410 Zagórów.  

Świadczenia będą wykonywane w Gabinecie Stomatologicznym w Zagórowie, w godzinach pracy gabinetu po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty. 

Uczeń korzystający z opieki stomatologicznej jest zobowiązany potwierdzić przynależność do danej szkoły poprzez okazanie legitymacji szkolnej, co powinno być odnotowane przez lekarza stomatologa
w dokumentacji stomatologicznej.

Uczeń pełnoletni lub rodzic niepełnoletniego ucznia musi podpisać oświadczenie znajdujące
się w załączniku.