Dążenie do minimalizacji kosztów i czasu potrzebnego na przygotowanie gleby pod konkretną uprawę wytworzyło metodą uprawy bezpłużnej. Główne zalety uprawy zerowej to niższe koszty paliwa, oszczędność czasu i siły roboczej, w połączeniu ze zmniejszonym ryzykiem erozji i zwiększoną zdolnością gleby do utrzymania wilgotności. Uczniowie I klasy szkoły branżowej dzięki uprzejmości firmy EUROMASZ w Słupcy poznali budowę, zasadę działania oraz możliwe regulacje maszyn do głębokiego spulchniania gleby. Marki „BEDNAR”, „SKY”, „LANDSTAL” w swojej ofercie posiada specjalistyczne maszyny do uprawy bezorkowej, które w ostatnich latach mocno zyskały na znaczeniu. Uprawa bezorkowa to inaczej bezpłużny system uprawy, polegający wyłącznie na jednoczesnym spulchnianiu i mieszaniu gleby. W tym przypadku nie trzeba odwracać gleby, tak jak dotychczas robiły to pługi. Dzięki temu na powierzchni pozostaje część resztek pożniwnych, które dostarczają glebie wiele organicznych substancji niezbędnych w kształtowaniu jej żyzności. Uprawa bezorkowa jest jedną z praktyk w ramach EKOSCHEMATU „Rolnictwo Węglowe”. Rolnik, który ją zastosuje może otrzymać dodatkowe dopłaty do 1 ha zastosowanej uprawy uproszczonej, gdzie nie zastosowano pługa.

red. Adamski Sławomir