W związku z trwającą rekrutacją uczestników do przedsięwzięcia „Szkoła oknem na świat” o numerze 2023-1-PL01-KA122-SCH-000143623, informujemy iż dokumenty rekrutacyjne można składać w sekretariacie do czwartku tj. 23.05.2024r. do godz. 13.00.

Rozmowa rekrutacyjna zostanie przeprowadzona w poniedziałek tj. 27.05.2024r. o godz. 13.30 w sali 206.