Od pewnego czasu na terenie naszej szkoły oraz warsztatów szkolnych można zauważyć ciekawe prace na ścianach. Ich autorką jest Alicja Adaszak uczennica pierwszej klasy Technikum Organizacji Turystyki. To wychowanka Pani Natalii Buśkiewicz namalowała w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych w sali 31 rysunek ciągnika zdobiąc salę wykładową oraz na warsztatach szkolnych w pracowni postać spawacza.

Alicja podczas realizacji projektu pod namową nauczycieli praktycznej nauki zawodu rozbudowała swój rysunek o graficzną interpretację kilku połączeń spawanych oraz budowę spoiny. Prace te posłużą jako pomoc dydaktyczna podczas realizacji zajęć na warsztatach. Prace wykonane zostały w pełni odręcznie farbą akrylową. Gratulujemy pomysłu i zaangażowania.