Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2023/2024 rozpoczęła Pani Dyrektor Małgorzata Iwanicka podsumowując wyniki edukacyjne naszych uczniów, omawiając realizację założonych na ten rok celów oraz planów na dalszy rozwój szkoły.

Nagrody Starosty Słupeckiego wręczył Pan Jerzy Orchowski – Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Słupcy. Nagrody za osiągnięcia naukowe i najwyższą średnią ocen otrzymali: z klasy trzeciej liceum – Martyna Wielgosik, Julia Michalska i Martyna Izdebna, z klasy drugiej liceum – Hubert Gorzkowski, z klasy pierwszej liceum – Kacper Waszak, Julia Łyskawińska, a z klasy drugiej technikum teleinformatycznego – Bartosz Krzyżaniak.

Najwyższe średnie ocen i świadectwa z wyróżnieniem w roku szkolnym 2023/2024 uzyskali: z klasy pierwszej liceum – Julia Łyskawińska, Antoni Cierpiał i Maciej Wrzesiński, z klasy drugiej liceum – Hubert Gorzkowski, z klasy trzeciej liceum – Martyna Wielgosik, z klasy drugiej technikum teleinformatycznego – Bartosz Krzyżaniak i Aurelia Welke, a z klasy czwartej technikum – Iwona Reszkiewicz.

Swoje najważniejsze zakończenie roku szkolnego, bo już ostatnie, świętowali uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia. W bieżącym roku szkolnym pożegnaliśmy dwie klasy branżowe.

Medal szkoły otrzymał Mariusz Marcinkowski z klasy trzeciej branżowej wielozawodowej, za postawę społeczną i wyjątkowe zaangażowanie w życie szkoły. Za trzy lata edukacji w imieniu uczniów podziękowali Gabriel Rewers i Krystian Pilarski, zaś w imieniu wychowawców podopiecznych pożegnał Pan Marcin Adaszak.

Za reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych, udział w zespole tanecznym Black Rose oraz działalność w zespole muzycznym Kostanecki Band, dyplomy i nagrody wręczyli Pani Marta Gromanowska i Pan Jacek Przydryga. Otrzymali je następujący absolwenci: Mariusz Marcinkowski, Jakub Graczyk, Adam Kubsik, Bartosz Różewicz, Mateusz Zachariasik, Oliwia Marcinowska, Oliwia Szczepaniak, Wiktoria Rychterowicz, Julita Matusiak i Igor Morylski. Za pracę artystyczną na rzecz szkoły otrzymała Alicja Adaszak z klasy pierwszej technikum. A Kacper Waszak i Wiktor Mróz za udział w Parkrun-ie.

Na koniec kilka ciepłych słów do absolwentów i wszystkich zgromadzonych w imieniu społeczności uczniowskiej wypowiedział przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Szymon Słomczyński

Całą uroczystość uświetnił występ muzyczny zespołu Kostanecki Band.

Apel przygotowały Pani Beata Nawrocka, Pani Natalia Buśkiewicz oraz wspaniała młodzież.