Szkolenie zawodowe w Portugalii

Nasze nauczycielki z Technikum Organizacji Turystyki Pani Katarzyna Dropińska i Pani Joanna Przybył-Konieczka, reprezentowały naszą szkołę, biorąc udział w szkoleniu zawodowym (job-shadowing) w ramach projektu ERASMUS+ “Zawodowo-Kulturowo”🇵🇹🇪🇺 w Portugalii. Wraz z innymi nauczycielami ze szkół: ZSBiKZ w Koninie, ZSOiT w Kłodawie oraz Rzemieślnicza Szkoła Zawodowa wzięły udział w szkoleniu dzięki zaproszeniu Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia […]

Postępowanie rekrutacyjne dla uczniów Technikum Teleinformatycznego

W związku z trwającą rekrutacją uczestników na praktyki zawodowe w Grecji (wrzesień 2023) w ramach projektu “Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów technikum na praktykach” współfinansowanego przez Unię Europejską, informujemy iż postępowanie rekrutacyjne (pisemny test kompetencji językowych z języka angielskiego i Grecji oraz rozmowa rekrutacyjna) zostanie przeprowadzone we wtorek tj. 21.03.2023r. o godz. 14.15 w sali 212.

Wsparcie unijne dla nauczycieli

Dzięki funduszom unijnym i wsparciu Powiatu Słupeckiego w ramach projektu pt.” Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Szkole Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie” nauczyciele przedmiotów zawodowych mogą również nabywać nowe umiejętności i kompetencje.  Liderem szkoleń jest pan Marcin, który od stu czterdziestu godzin szkoli się z zakresu spawania MAG pod […]

Mamy “GO”!  Piękny, czerwony, szybki, nowoczesny design – to właśnie ZETOR PROXIMA CL 90

W ramach projektu ” Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Szkole Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Zagórowie” realizowanego w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-20 w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została zawarta i […]

Spotkanie dla uczniów klas maturalnych z przedstawicielami Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie

To może niepopularna opinia, ale najlepsze studia to są takie, które sami świadomie wybierzemy. Oczywiście, można przejrzeć rankingi najlepiej opłacanych zawodów, najbardziej deficytowych zawodów: to jest coś, co może zainspirować. Natomiast bardzo ważne jest, aby wybór był spójny z wizją życia wybierającego, aby przy wyborze kierunku studiów zadać sobie pytanie „po co w ogóle ja […]

Rekrutacja na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ dla uczniów Technikum Teleinformatycznego

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie ogłasza rekrutację na praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus+ ZASADY REKRUTACJI DO ODBYCIA PRAKTYK ZAWODOWYCH W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ Informujemy, że uczniowie Technikum Teleinformatycznego chętni do odbycia praktyki zawodowej w Grecji mogą składać zgłoszenia do biblioteki w nieprzekraczalnym terminie do 13.03.2023r. Praktyki zawodowe odbyte w Grecji będą obejmowały […]

Ostatki na Słodko

Samorząd Uczniowski postanowił uczcić ostatni dzień karnawału organizując sprzedaż pysznych babeczek. Wydarzenie to spotkało się z dużym zainteresowaniem społeczności szkolnej, gdyż babeczki rozeszły się w okamgnieniu. Bardzo dziękujemy wszystkim klasom za upieczenie słodkości oraz uczennicom klasy II LO: Laurze Drop, Martynie Izdebnej, Julii Michalskiej oraz Martynie Wielgosik za zaangażowanie w sprzedaż babeczek.

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające (II nabór) dla uczniów Technikum Teleinformatycznego

W związku z trwającą rekrutacją uczestników na praktyki zawodowe w Grecji w ramach projektu “Międzynarodowa praktyka zawodowa lepszym startem w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską, informujemy iż postępowanie rekrutacyjne (pisemny test kompetencji językowych z języka angielskiego i Grecji oraz rozmowa rekrutacyjna) zostanie przeprowadzone we wtorek tj. 21.02.2023r. o godz. 14.15 w bibliotece.