Rekrutacja uzupełniająca (II nabór) do programu Erasmus + !

Drodzy Uczniowie! Zapraszamy do udziału w rekrutacji uzupełniającej (II nabór) do działań realizowanych w ramach projektu „FOCUS  na podniesienie kompetencji uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zagórowie” współfinansowanego przez Unię Europejską. Projekt skierowany jest do uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Kostaneckich w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie i realizowany będzie w okresie od 01.06.2022 r. do […]