XXXI edycja Olimpiady Zdrowia PCK z Biedronką

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie wiedzy z zakresu zdrowia, higieny, pierwszej pomocy oraz problematyki ochrony środowiska naturalnego. W tym roku tematem przewodnik akcji prozdrowotnych będzie ruch i zdrowa dieta.Olimpiada Zdrowia PCK to konkurs, którego celem jest wykształcenie u dzieci i młodzieży potrzeby dbania o własne zdrowie i środowisko naturalne.  Dzięki Olimpiadzie młodzi ludzie mogą […]

Nagroda i wyróżnienie w konkursie literackim dla uczniów ZSOiZ

Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Literackiego „Czy wolność Ojczyzny jest dla mnie dobrem najwyższym?” miało miejsce w piątek, 10 listopada w Muzeum Regionalnym Słupcy. Konkurs został zorganizowany w ramach programu „Powstanie Styczniowe 1863-1864”, na który muzeum pozyskało środki z Biura „Niepodległa”. Zadaniem uczestników było stworzenie wypowiedzi argumentacyjnej zawierającej odwołania do historii z uwzględnieniem polskich zrywów narodowowyzwoleńczych, szczególnie […]

Spotkania prewencyjne uczniów klas pierwszych z dzielnicowym aspirantem sztabowym Pawłem Ławniczakiem

Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniach prewencyjnych z dzielnicowym Pawłem Ławniczakiem. Policyjne rady i wskazówki dotyczyły m.in. odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełnione czyny karalne. Policjant przekazał najnowsze i najważniejsze informacje związane z odpowiedzialnością prawną nieletnich w przypadku konfliktu z prawem, podstawy prawne, podstawowe pojęcia ustawowe, procedury, środki wychowawcze i poprawcze oraz czyny zabronione (narkomania, uzależnienia […]

II i III miejsce w tenisie stołowym

14-tego listopada nasi koledzy i nasze koleżanki wzięły udział w Mistrzostwach Powiatu Słupeckiego w tenisie stołowym! Dziewczyny zajęły 2 miejsce kwalifikując się tym samym na poziom rejonowy, a chłopacy zajęli 3 miejsce! W składzie znaleźli się: Izdebna Martyna, Lewandowska Wanessa, Michalska Julia, Jankowski Szymon i Szymczak Oskar. Opiekunem drużyny był Pan Jacek Przydryga

II miejsce w piłce ręcznej chłopców

Dnia 10 listopada odbyły się Mistrzostwa Powiatu Słupeckiego w piłce ręcznej chłopców. Nasza szkolna drużyna próbowała powtórzyć sukces koleżanek ze szkoły. Rozegrali oni cztery, pełne emocji i dobrej gry mecze! Mimo takiej samej ilości punktów oraz takim samym bilansie bramkowym jak drużyna CKZiU Strzałkowo, przegrali oni swój mecz z w/w drużyną i znaleźli się na […]

Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów ZSOiZ w Zagórowie

W tym roku szkolnym wśród nagrodzonych stypendium Prezesa Rady Ministrów znaleźli się uczniowie ZSOiZ w Zagórowie: Michał Wiatrowski – z klasy 2 TE, Hubert Gorzkowski – z klasy 2 LO  Stypendium wynosi 500,00 zł miesięcznie i jest wypłacane w dwóch ratach na konto bankowe ucznia. Przypomnimy tylko, że stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, zdobył […]

Spotkanie z kierownikiem Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzki Inspektorat w Poznaniu – Oddział w Słupcy

Uczniowie III klasy Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych mieli możliwość spotkać się 6 listopada br. z pracownikami Oddziału w Słupcy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. Młodzież w ramach zajęć z doradztwa zawodowego uczestniczyła w ciekawym spotkaniu prowadzonym przez Kierownika oddziału – Zbigniewa Wiśniewskiego, który […]

Alfabet maszyn – Agregat Uprawowo-Siewny

Agregaty uprawowo-siewne to zestawy składające się z narzędzia doprawiającego glebę oraz siewnika. Wymagania stawiane agregatom uprawowo-siewnym są jasne. Wymiernymi efektami jednoczesnego doprawienia gleby i siewu jest oszczędność czasu i paliwa, pełniejsze wykorzystanie mocy i siły uciągu ciągnika, a także zmniejszenie ugniatania gleby kołami ciągnika. Kolejnym plusem stosowania agregatów uprawowo-siewnych jest znaczne ograniczenie utraty wilgoci z […]