Nowa Rada Rodziców

Informujemy, że została wybrana nowa Rada Rodziców działająca przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie. W jej skład wchodzą: Przewodniczący – Witold Kin; Zastępca – Monika Łyskawińska; Skarbnik – Mariola Waszak; Sekretarz – Henryka Grześkowiak.

Dzień Romantyzmu Polskiego

08.09.2022r. w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Zagórów odbył się Dzień Romantyzmu Polskiego. Na tym wydarzeniu mogliśmy posłuchać utalentowanych recytatorów, którzy prezentowali się w dwóch kategoriach wiekowych. Na szczególne uznanie zasługują recytatorki z naszej szkoły, które reprezentowały ją na najwyższym poziomie. Gratulujemy Julii Szewczyk zdobycia nagrody specjalnej. Kolejną częścią spotkania był występ młodego wirtuoza – […]

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 dla klas II, III i IV odbędzie się 1 września o godzinie 09:15 na hali widowiskowo-sportowej. Uczniów klas pierwszych zapraszamy również 1 września na godz. 10:30 do hali widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie. Po spotkaniu na hali, każda klasa wraz z wychowawcą uda się do wyznaczonej klasy […]

Nabór na kurs kwalifikacyjny ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej w zawodzie rolnik

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie prowadzi nabór na kurs rolniczy kwalifikacyjny ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej w zawodzie rolnik. Podania można składać w sekretariacie szkoły do 15 września 2022 r. Informujemy, że w przypadku zebrania się grupy liczącej mniej niż 20 osób przystąpienie do kursu nie będzie możliwe, a kolejna rekrutacja nastąpi dopiero w […]

Gratulujemy tegorocznym Maturzystom!

Jesteśmy z Was dumni. Wysokie wyniki są dowodem tego, że chcieć to móc. Wszystkim Maturzystom życzymy samych sukcesów na dalszej edukacyjnej ścieżce. Niech Wasza dorosłość będzie lekka, obciążona jedynie tym, co naprawdę potrzebne. Dane statystyczne: J. POLSKI Liczba osób przystępujących do egzaminu Zdało – liczba osób % zdawalności Nie zdało bez prawa do egzaminu poprawkowego Średni […]

Oferta pracy – Nauczyciel informatyki

Praca na czas określony 01.09.2022 – 31.08.2023 Twój zakres obowiązków nauczanie informatyki w szkole średniej (technikum, liceum, szkoła branżowa), współpraca z zespołem nauczycieli oraz rodzicami, udział w życiu szkoły, praca w wymiarze 15/18 etatu. Nasze wymagania kwalifikacje do nauczania informatyki w szkole ponadpodstawowej, wykształcenie kierunkowe informatyczne inżynierskie, magisterskie lub studia podyplomowe, przygotowanie pedagogiczne, znajomość algorytmów […]