O lokalu, wyposażeniu i księgozbiorze 

 • Lokal znajduje się na dolnym parterze i składa się z wypożyczalni, czytelni i internetowego centrum informacji multimedialnej (icim).  
 • Icim posiada 5 nowoczesnych komputerów z oprogramowaniem i bezpłatnym dostępem do internetu. 
 • Biblioteka jest w pełni skomputeryzowana. Każdy dokument biblioteczny jest elektronicznie opisany w programie mol optivum. Czytelnik otrzymuje kartę z kodem kreskowym, która umożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych. 
 • Księgozbiór biblioteki obejmuje 7340 woluminów i 290 dokumentów multimedialnych (kasety vhs, płyty cd i dvd z filmami edukacyjnymi i fabularnymi). 

Działalność biblioteki 

Nauczyciele bibliotekarze: 

 • Dokumentują historię szkoły (prowadzą kronikę szkolną), 
 • Organizują konkursy, 
 • Propagują czytelnictwo i zainteresowanie kulturą, 
 • Wraz z nauczycielami i uczniami przygotowują szkolne uroczystości, organizują wystawy, wykonują prace plastyczne, 
 • Sukcesywnie powiększają księgozbiór, 
 • Redagują aktualności na stronie internetowej szkoły, 
 • Przesyłają informacje o szkolnych wydarzeniach do lokalnej prasy, 
 • Gromadzą teksty i wiadomości o patronach szkoły i historii regionu. 

Dlaczego warto przychodzić do biblioteki? 

Można bezpłatnie skorzystać z internetu, wypożyczyć interesującą książkę (nie tylko lekturę!) Poczytać prasę, przygotować referat, odrobić pracę domową, zasięgnąć porady czytelniczej oraz miło spędzić czas! 

Serdecznie zapraszamy!!!