Terminarz turnusów (kursów) i konsultacji dla „pracowników młodocianych” – rok szkolny 2022/2023


Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w 2023r.

Sesja 1. 2023 Zima

Termin składania deklaracji na sesję 2023 Zima: do 15 września 2022 r.

Termin główny: 09 – 21 stycznia 2023 r.

Część pisemna: 10 – 14 stycznia 2023 r.

Część praktyczna: 09 – 21 stycznia 2023 r.
model „d”: 09 stycznia 2023 r.
model „w”, „wk” i „dk”: 09 – 21 stycznia 2023 r

===============================================

Sesja 2. 2023 Lato

Termin składania deklaracji na sesję 2023 Lato: do 07 lutego 2023 r.

Termin główny: 01 – 18 czerwca 2023 r.

Część pisemna: 02 – 07 czerwca 2023 r.

Część praktyczna: 01 – 18 czerwca 2023 r.
model „d”: 01 czerwca 2023 r.
model „w”, „wk” i „dk”: 01 – 18 czerwca 2023 r.


Egzamin zawodowy – Podstawa Programowa 2019

Podstawa prawna

Informacje dla zdających

Informatory

Procedury – informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu

Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego

Ośrodki egzaminacyjne

Serwis dla uczniów i absolwentów

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Centralna Komisja Egzaminacyjna


Zwolnienia z egzaminu

Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z części pisemnej egzaminu zawodowego