Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w 2022r.

Egzamin zawodowy – Podstawa Programowa 2012

Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2021 roku – PP 2012

Procedury – informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu – PP 2012

Informacje dla zdających – PP 2012

Informatory – PP 2012

Podstawa prawna – PP 2012


Egzamin zawodowy – Podstawa Programowa 2017

Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2021 roku – PP 2017

Procedury – informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu – PP 2017

Informacje dla zdających – PP 2017

Informatory – PP 2017

Podstawa prawna – PP 2017


Egzamin zawodowy – Podstawa Programowa 2019

Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2021 roku – PP 2019

Procedury – informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu – PP 2019

Informacje dla zdających – PP 2019

Informatory – PP 2019

Podstawa prawna – PP 2019


Zwolnienia z egzaminu

Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z części pisemnej egzaminu zawodowego w 2021 roku


Terminarz turnusów (kursów) i konsultacji dla „pracowników młodocianych” – rok szkolny 2020/2021