Terminarz turnusów (kursów) i konsultacji dla „pracowników młodocianych” – rok szkolny 2023/2024


Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2023/2024

Sesja 1. 2024 Zima

Termin składania deklaracji na sesję 2024 Zima: do 15 września 2023 r.

Termin główny: 09 – 20 stycznia 2024 r.

Część pisemna: 10 – 15 stycznia 2024 r.

Część praktyczna: 09 – 20 stycznia 2024 r.
model „d”: 09 stycznia 2024 r.
model „w”, „wk” i „dk”: 09 – 20 stycznia 2024 r

===============================================

Sesja 2. 2024 Lato

Termin składania deklaracji na sesję 2024 Lato: do 07 lutego 2024 r.

Termin główny: 03 – 19 czerwca 2024 r.

Część pisemna: 04 – 10 czerwca 2024 r.

Część praktyczna: 03 – 19 czerwca 2024 r.
model „d”: 03 czerwca 2024 r.
model „w”, „wk” i „dk”: 03 – 19 czerwca 2024 r.


Egzamin zawodowy – Podstawa Programowa 2019

Podstawa prawna

Informacje dla zdających

Informatory

Procedury – informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu

Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego

Ośrodki egzaminacyjne

Serwis dla uczniów i absolwentów

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Centralna Komisja Egzaminacyjna


Zwolnienia z egzaminu

Wykaz turniejów i olimpiad zwalniających z części pisemnej egzaminu zawodowego