Stanowisko: Imię i nazwisko
przewodniczący
z-ca przewodniczącego
skarbnik