Stanowisko: Imię i nazwisko
przewodniczący Damian Kubicki
z-ca przewodniczącego Adrian Serbinowski
skarbnik Anna Szeląg