Stanowisko: Imię i nazwisko
przewodniczący Szymon Słomczyński
z-ca przewodniczącego
skarbnik