Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie

ul. Pyzderska 75; 62-410 Zagórów

tel. sekretariat: (+48 63) 276 11 13

Od poniedziałku do piątku w godz.: od 08:00 do 15:00

fax sekretariat: (+48 63) 276 11 13

Od poniedziałku do piątku w godz.: od 08:00 do 15:00

tel. wicedyrektorzy: (+48) 506 726 555

(sprawy związane z praktykami zawodowymi, egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, egzaminem maturalnym)

Od poniedziałku do piątku w godz.: od 08:00 do 15:00

e-mail sekretariatu: sekretariat@zszagorow.eu

strona WWW: http://www.zszagorow.eu