Stanowisko: Imię i nazwisko
Uprawnienia do przedmiotów
dyrektor mgr Małgorzata Iwanicka
– Biologia
– Chemia
– Przedmioty zawodowe z zakresu turystyki
wicedyrektor mgr Wioletta Woźna
– Wychowanie fizyczne
– Edukacja dla bezpieczeństwa
– Pierwsza pomoc przedmedyczna
wicedyrektor mgr Adam Wojtczak
– Historia
– Historia i społeczeństwo