Stanowisko: Imię i nazwisko
dyrektor mgr Małgorzata Iwanicka
wicedyrektor mgr Wioletta Woźna
wicedyrektor mgr Adam Wojtczak