Przedmioty ogólnokształcące
Humanistyczne
ks. Krzysztof Stawski
mgr Zbigniew Lebiedziński
mgr Katarzyna Maciocha
mgr Daniel Słowiński
mgr Magdalena Wojnicz egzaminator z przedmiotu język polski
mgr Adam Wojtczak egzaminator z przedmiotu historia, wos
Matematyczno-przyrodnicze
mgr Kamila Bartłomiejczak
mgr Agnieszka Frankowska egzaminator w zawodzie technik agrobiznesu
mgr Małgorzata Iwanicka egzaminator z przedmiotu biologia, chemia
mgr inż. Iwona Kałużna egzaminator z przedmiotu biologia
mgr Tomasz Kowalikowski egzaminator z przedmiotu geografia
mgr Marta Łuczak
mgr Barbara Młodzińska egzaminator z przedmiotu matematyka
mgr inż. Radosław Napierała
mgr Beata Nawrocka egzaminator z przedmiotu matematyka
Języki obce
mgr Agnieszka Bagrowska egzaminator z przedmiotu język angielski
mgr Natalia Buśkiewicz egzaminator z przedmiotu język angielski
mgr Ilona Król egzaminator z przedmiotu język angielski
mgr Sylwia Roszak egzaminator z przedmiotu język niemiecki
mgr Żaneta Zielińska
mgr Małgorzata Zielińska-Wojtczak egzaminator z przedmiotu język niemiecki
Wychowanie fizyczne
mgr Marta Gromanowska
mgr Joanna Kuszka
mgr Joanna Przybył-Konieczka
mgr Jacek Przydryga
mgr Wioletta Woźna
Przedmioty zawodowe
Teleinformatyka
mgr Tomasz Kowalikowski
mgr inż. Radosław Napierała instruktor akademii CISCO
instruktor strzelectwa sportowego
instruktor karate, kickboxingu, samoobrony
asystent techniczny egzaminu w zawodzie technik teleinformatyk
Turystyka
mgr Kamila Bartłomiejczak
mgr Katarzyna Dropińska
mgr Joanna Przybył-Konieczka
Mechanizacja rolnictwa
mgr inż. Sławomir Adamski asystent techniczny egzaminu w zawodzie mechanik – operator maszyn i pojazdów rolniczych
mgr Marcin Adaszak asystent techniczny egzaminu w zawodzie mechanik – operator maszyn i pojazdów rolniczychinstruktor praktycznej nauki jazdy kat. B
mgr inż. Tomasz Niemier
mgr Michał Pawłowski asystent techniczny egzaminu w zawodzie mechanik – operator maszyn i pojazdów rolniczych
mgr Michał Ulatowski instruktor praktycznej nauki jazdy kat. B
asystent techniczny egzaminu w zawodzie mechanik – operator maszyn i pojazdów rolniczych
mgr inż. Ewelina Zehner instruktor praktycznej nauki jazdy kat. T