Spotkanie upowszechniające rezultaty projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów

W celu upowszechnienia rezultatów działań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „W zdrowym ciele zdrowy duch – walka z negatywnymi skutkami pandemii Covid-19” nr 2021-1-PMU-4246, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 28 listopada 2022 r. zorganizowaliśmy spotkanie upowszechniające rezultaty przedsięwzięcia dla społeczności szkolnej i lokalnej.

W dniach od 16 do 23 września 2022 r. grupa 20 uczniów z Liceum Ogólnokształcącego wraz z opiekunami: panią Magdaleną Wojnicz, Beatą Nawrocką i Agnieszką Bagrowską wyjechała do Włoch w ramach przedsięwzięcia „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”. Instytucją, która nas przyjęła i sprawowała nad nami pieczę była włoska szkoła średnia Istituto Tecnico Tecnologico Statale “O. Belluzzi – L. da Vinci” w Rimini.

Celem głównym naszego przedsięwzięcia było zadbanie o zdrowie uczniów oraz zbudowanie odporności na stres, który powstał w związku z koniecznością społecznej izolacji w dobie pandemii COVID-19. Program wyjazdu był bardzo napięty, wypełniony dużą ilością aktywności, których celem było również przybliżenie bogactwa wielowiekowej kultury Włoch, jako znaczącej części naszej wspólnej kultury europejskiej. W ramach programu kulturowego uczestnicy przedsięwzięcia zwiedzili Cattolicę, Rimini, Bolonię i najstarszą republikę na świecie – San Marino. Wolny czas uczestnicy spędzali na piaszczystej plaży Morza Adriatyckiego. Należy podkreślić, że przedsięwzięcie realizowane było w języku angielskim, więc uczniowie mieli możliwości podniesienia kompetencji komunikacyjnych w środowisku międzynarodowym.

Podczas spotkania upowszechniającego projekt Karolina Wielgosik i Laura Drop z klasy II Liceum Ogólnokształcącego opowiedziały o głównych założeniach, celach i osiągniętych rezultatach przedsięwzięcia. Uczennice zaprezentowały prezentację multimedialną i 60 sekundowy spot reklamowy z realizowanych działań mobilnościowych oraz zachęciły społeczność szkolną i lokalną do udziału w projektach współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pani Dyrektor Małgorzata Iwanicka wręczyła uczniom i opiekunom certyfikaty uczestnictwa w przedsięwzięciu.

Warto nadmienić, że Projekt został w całości sfinansowany ze środków Unii Europejskiej i uczniowie nie ponosili żadnych kosztów. Przyznana kwota dofinansowania wyniosła 106 651,00 PLN.

WŁOSKIE SZALEŃSTWO ZAGÓROWSKIEGO LICEUM 

Licealiści z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, rozpoczęli realizację mobilności międzynarodowej „ W zdrowym ciele zdrowy duch – walka z negatywnymi skutkami pandemii Covid-19”, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem przedsięwzięcia, adresowanego dla uczniów zagórowskiego liceum jest niesienie im pomocy w zbudowaniu odporności na stres i niepokój, który powstał w związku z koniecznością społecznej izolacji i troski o zdrowie własne oraz najbliższych w dobie pandemii COVID-19. W mobilności zagranicznej bierze udział grupa 20 uczestników wraz z opiekunami. Oto pierwsze refleksje uczniów, którzy polecieli do Rimini we Włoszech dnia 16 września pod opieką swoich nauczycielek, Agnieszki Bagrowskiej, Beaty Nawrockiej i Magdaleny Wojnicz.

„Włoskie niebo przywitało nas słońcem, a tętniące życiem miasto wprowadziło ponownie w wakacyjny klimat. Instytucją, która nas przyjmuje i sprawuje nad nami pieczę jest włoska szkoła średnia Istituto Tecnico Tecnologico Statale “O. Belluzzi – L. da Vinci”. Najbliższe kilka dni spędzimy  wykonując szereg zaplanowanych działań projektowych, doskonaląc różne umiejętności, zwłaszcza językowe. Należy podkreślić, że przedsięwzięcie realizowane jest w języku angielskim, więc będziemy mieli możliwości podnoszenia kompetencji komunikacyjnych w środowisku międzynarodowym.

Program wyjazdu jest bardzo napięty, wypełniony dużą ilością aktywności, których celem jest również przybliżenie bogactwa wielowiekowej kultury Włoch, jako znaczącej części naszej wspólnej kultury europejskiej.

Przedłużona rekrutacja uczestników do mobilności ponadnarodowej we Włoszech

Drodzy Uczniowie!

Przedłużamy rekrutację uczestników do mobilności ponadnarodowej (wyjazdu zagranicznego) i działań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „W zdrowym ciele zdrowy duch – walka z negatywnymi skutkami pandemii Covid-19” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do 10 czerwca do godz. 15.00

Projekt skierowany jest do uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Kostaneckich w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie i realizowany będzie w okresie od 01.06.2022 r. do 30.11.2022 r. W mobilnościach zagranicznych weźmie udział 20 uczniów wraz z 3 opiekunami, którzy wraz z rówieśnikami z włoskiej szkoły w Rimini będą przez tydzień uczyć się języka angielskiego, nabywać nowe umiejętności niezbędne do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego europejskiego obywatelstwa. Orientacyjny termin mobilności (wyjazdu) wraz z podróżą: 11.09.2022 – 17.09.2022 (data może ulec zmianie). Instytucją przyjmującą jest szkoła Instituto Tecnico Statale Per Il Turismo “Marco Polo” w Rimini we Włoszech. Projekt realizowany jest w języku angielskim. Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wyjazdem. Nasza szkoła pozyskała na ten cel dofinansowania w wysokości 106 651,00 PLN.

Uczniowie chętni do udziału w przedsięwzięciu są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji uczestników.

Zapraszamy do udziału

Koordynator projektu Agnieszka Bagrowska

Rekrutacja uczestników do mobilności ponadnarodowej we Włoszech

Drodzy Uczniowie!

Rozpoczynamy rekrutację uczestników do mobilności ponadnarodowej (wyjazdu zagranicznego) i działań realizowanych w ramach przedsięwzięcia „W zdrowym ciele zdrowy duch – walka z negatywnymi skutkami pandemii Covid-19” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Kostaneckich w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie i realizowany będzie w okresie od 01.06.2022 r. do 30.11.2022 r. W mobilnościach zagranicznych weźmie udział 20 uczniów wraz z 3 opiekunami, którzy wraz z rówieśnikami z włoskiej szkoły w Rimini będą przez tydzień uczyć się języka angielskiego, nabywać nowe umiejętności niezbędne do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego europejskiego obywatelstwa. Orientacyjny termin mobilności (wyjazdu) wraz z podróżą: 11.09.2022 – 17.09.2022 (data może ulec zmianie). Instytucją przyjmującą jest szkoła Instituto Tecnico Statale Per Il Turismo “Marco Polo” w Rimini we Włoszech. Projekt realizowany jest w języku angielskim. Uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów związanych z wyjazdem. Nasza szkoła pozyskała na ten cel dofinansowania w wysokości 106 651,00 PLN.

Uczniowie chętni do udziału w przedsięwzięciu są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji uczestników.

Zapraszamy do udziału

Koordynator projektu Agnieszka Bagrowska

Projekt, który zaplanowano w tym roku, obejmuje siedmiodniowy pobyt dla 20 uczniów liceum, którzy wraz z opiekunami wyjadą do Włoch. 

Czas trwania całego przedsięwzięcia obejmuje 12 miesięcy, językiem projektu będzie oczywiście język angielski. Celem obu wyjazdów jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych uczniów, w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabywanie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego europejskiego obywatelstwa. 

Dla uczestników projektu przewidziano wiele atrakcji, między innymi zwiedzanie stadionu piłkarskiego Stadio Friuli w Udine, zwiedzanie malowniczej Wenecji. Wolny czas będziemy spędzać wypoczywając na piaszczystych plażach Zatoki Weneckiej.   

Projekt jest w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej i uczniowie nie ponoszą żadnych kosztów. Nasza szkoła pozyskała na ten cel dofinansowania w wysokości 106 651,00 PLN.